WEF a globalizace - speedy74

<< Hlavní strana

Experti z WEF jmenovali hlavní hrozby nejbližšího desetiletí

13.1.2012

World Economic Forum WEF - Experti ze Světového ekonomického fóra (WEF) sestavili rating Globálních rizik roku 2012. Za hlavní byly označeny masové protesty, nedostatek vody a jídla, nezaměstnanost a „temná stránka“ internetu.

WEF pořádá už posedmé průzkum 500 předních byznysmenů, manažérů, nejvlivnějších státních úředníků, vědců a politiků. Požádali je, aby zhodnotili 50 globálních rizik v pěti kategoriích: ekonomické, sociální, geopolitické, technologické a ekologické. Stupnice - od jednoho bodu (prakticky „vyloučeno“) až do pěti (prakticky stoprocentní vliv).

V prvních dvou kategoriích bylo za hlavní rizika označeno sociální rozvrstvení a chronické rozpočtové disbalance. To nás okamžitě přiměje, abychom si připomněli „arabské jaro“, hnutí Okupuj Wall Street!, dluhovou krizi v Evropě a rozpočtovou v USA. Komentář politologa Pavla Svjatěnkova.

Většina z těchto výzev se dá spojit do jedné skupiny, která patří do tématu globalizace. Ve světě se objevují celé třídy a sociální skupiny, které se nespojují s konkrétními státy, ale s technologiemi, byznysem a určitou úrovní svobod a blahobytu. Většina států přitom zaostává za těmi normami, které vnucuje globální elita, nemohou dát svým lidem to, co si v daném okamžiku přejí pod vlivem reklamy nebo propagandy.

Na seznamu globálních hrozeb je rovněž riziko nedostatku vodních zdrojů a potravin. Pozornosti neušel ani internet. Bylo zdůrazněno, že jeho vliv vzrůstá, síť ale s sebou přináší spoustu nebezpečí. V první řadě se jedná o terorismus, kriminalitu a kybernetické války. Prostřednictvím sítě se dá útočit na důležité strategické objekty – od jaderných elektráren po komunální systémy.

Hlavní rizika se ale přece jen nacházejí v sociální rovině: patří sem nízká úroveň příjmů u většiny obyvatel, nezaměstnanost. Důchodci se bojí o své penze, mládež pozbývá kvůli vysoké ceně vzdělání možnost přístupu k němu nebo prostě nevidí žádné perspektivy do budoucna. Zvyšuje se agrese chudých zemí, které zpravidla nejsou představiteli křesťanského světa. To všechno jsou globální problémy, jejich řešení musí ale mít pro každou zem konkrétní ráz. Experti předpovídají, že vlády jednotlivých zemí na ně budou muset pohotověji reagovat. Hlavní je nedovádět nic do krajností, takových jako izolacionismus a nacionalismus.

Původní článek zde >>

Zdroj: http://czech.ruvr.ru

Odkazy domácí

Copyright © speedy74 • 2010 - 2012 •
Partneři webu: Sponzoruje: Toplist SuperLink.cz