Evropa a EU - speedy74

<< Hlavní strana

Evropa: ztráta identity

30.12.2011

Evropská unie EU - Rok 2011 se stal jedním z nejprotikladnějších v soudobých dějinách Evropy. Ano, Evropské unii se podařilo vyhnout se krachu a kolísání kurzu eura nebylo ničivé. Máme ale vážný důvod k tvrzení, že hlavní těžkosti mají ještě Evropané před sebou, a mají ráz systematický.

Hlavní nepřítel jednotné Evropy se nachází v jejím srdci - Bruselu. Eurobyrokraté začali stavět budovu společnou pro všechny a nijak zvlášť se přitom nezamýšleli nad tím, kdo v ní vlastně bude žít. Bůhvíproč byli přesvědčeni, že v „nové Evropě“ budou žít „noví lidé“ – zbavení rasových a národnostních předsudků, lidé, kteří zapomněli na dávné vzájemné křivdy a tradiční způsob života.

Jakmile ale začala finanční krize, začalo být jasné, že občany EU už sice nerozdělují vízové a valutové překážky, jsou ale rozděleni ještě víc, než tomu bylo v 70. – 80. letech. Jak naprosto správně zdůrazňuje italský list Limes, krize, kterou teď Evropa prožívá, není krizí eura, ale krizí vlastní identity. Jde o to, že architektoři potřebují k tomu, aby byla budova jednotného evropského státu pevná, jednotný národ. Ukázalo se ale, že je to úkol nesplnitelný. Jak zcela správně podotýká zmíněný list, nikdy v dějinách nežili Litevec a Kypřan, Malťan a Slovák, Ital a Estonec, Angličan a Rakušan, o Francouzích a Němcích ani nemluvě, pod jednou střechou, nedělili se o chléb vezdejší, myšlenky a hluboké city.

O tom rovněž hovořila v interview pro Hlas Ruska expertka v oblasti porovnávací politologie Moskevské státní vysoké školy mezinárodních vztahů ruského ministerstva zahraničních věcí Jelena Ponomarjovová.

Chci jíst svůj chleba. Chci pít svoji vodu, ne tu, kterou mi přivezou v lahvi z Holandska. Chci žít ve svém vlastním domě, v tom, který se mi líbí, a ne v tom, který byl postaven podle norem platných v EU. Podobné nálady existovaly v evropských zemích vždycky, teď ale značně zesílily jako odvetná reakce na přílišný spěch s vnucováním osobitosti zbavených modelů. Obyvatelům konkrétních zemí s jejich národními dějinami a kulturou navrhli, aby se stali „celoevropany“ podřízenými formulářům Bruselu. Podobné vnucování nové identity naráží na protesty, různé co do způsobu projevu, podobné si ale svou podstatou – od akcí antiglobalistů po celé Evropě až po demonstrace na ochranu národního a náboženského sebevědomí, jako v Řecku. A máme veškeré důvody k tomu, abychom mohli tvrdit, že podobné protesty budou narůstat.

Původní článek zde >>

Zdroj: http://czech.ruvr.ru

Odkazy domácí

Copyright © speedy74 • 2010 - 2012 •
Partneři webu: Sponzoruje: Toplist SuperLink.cz