Eurasia, Ruská federace - speedy74

<< Hlavní strana

Eurasijský svaz: začátek

1.1.2012

Eurasia Rusko - Integrace v postsovětském prostoru přechází z oblasti myšlenek do reálné sféry. V r. 2011 začala fungovat Celní unie Ruska, Běloruska a Kazachstánu. Rusko hodlá i dále postupovat touto cestou, podotkl ve svém poselství Federálnímu shromáždění prezident RF Dmitrij Medveděv.

V ekonomické integraci budeme postupovat dále. Od 1. ledna 2012 bude otevřen Společný ekonomický prostor. K volnému pohybu zboží se přidá pohyb služeb, kapitálů a pracovní síly. Cílem je založení do r. 2015 Eurasijské ekonomické unie, která bude v mnohém rozhodovat o budoucnosti našich zemí.

Proces vytváření Eurasijského svazu zahájili 18. listopadu prezidenti tří zemí – Ruska, Kazachstánu a Běloruska. Dmitrij Medveděv, Nursultan Nazarbajev a Alexandr Lukašenko podepsali v Moskvě Deklaraci o eurasijské ekonomické integraci a Smlouvu o Eurasijské ekonomicé komisi. Nabývá jasnějších obrysů také „společná vláda“ unie. Úřady tří států postoupí nově vytvořených nadnárodním orgánům přes 170 pravomocí. Už jsou také první personální rozhodnutí: kolegium Eurasijské ekonomické komise bude po čtyři roky řídit ministr průmyslu a obchodu Ruska Viktor Christenko.

O přednostech, které si získají účastníci integrace, můžeme soudit třeba podle výsledků několikaměsíční činnosti Celní unie. Objem vzájemného obchodu mezi třemi zeměmi se za tuto dobu zvýšil o jednu třetinu. A kromě toho se Eurasijský svaz organicky zapojí do světové ekonomiky, podotkl v interview pro Hlas Ruska analytik Ústavu národní strategie Jurij Solozobov.

Rusko a další účastníci eurasijské „trojice“ – Bělorusko a Kazachstán – braly při rozpracování základních dokumentů do úvahy normativy, které už byly rozpracovány v EU. Tím vznikne do r. 2020 pásmo asociovaného obchodu s EU. Projednáváme rovněž řadu velkých tranzitních projektů, které spojí země Asijsko-Tichomořského regionu a Evropy. Přednosti jsou zcela zřejmé: naše státy budou zapojeny do světového trhu nikoli na surovinovém, ale na průmyslovém a inovačním základě. Za druhé, dostaneme záruku územní bezpečnosti: všem bude přece výhodné mít stabilního a spolehlivého partnera ve středu Eurasie.

Myšlenky Eurasijského svazu rozebírají také západní experti. Podle názoru The International Business Times umožní založení podobného sdružení jeho účastníkům nahradit ekonomické ztráty, které měli po rozpadu SSSR. Kromě toho budou členové chráněni před politickým a vojenským zasahováním zvenčí.

Původní článek zde >>

Zdroj: http://czech.ruvr.ru

Odkazy domácí

Copyright © speedy74 • 2010 - 2012 •
Partneři webu: Sponzoruje: Toplist SuperLink.cz